Archive for the ‘Wielka niewiadoma w biznesie’ Category

Prowadzenie działalności gospodarczej online

Ciekawym rozwiązaniem biznesowym jest prowadzenie działalności gospodarczej w sieci. W związku z tak silnym rozwojem Internetu oraz posiadaniem i korzystaniem z łączy internetowych przez większość społeczeństwa zaczęła rozwijać się tendencja do prowadzenia działalności gospodarczej online. Już od jakiego czasu posiadanie strony internetowej firmy oraz skrzynki pocztowej internetowej było w biznesie wymagane. Zainteresowane jednostki właśnie przy […]

Problematyka kultury w prowadzeniu firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga także przestrzegania pewnych zasad kultury biznesowej. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, iż taka etyka biznesmana istnieje. Większość nawet twierdzi, że w prowadzeniu własnej firmy nie można kierunkować się żadnymi zasadami kultury, czy etyki. Niemniej jednak pojęcie kultury biznesowej jest szeroko poruszane w różnorodnych publikacjach tematycznych. Przedsiębiorcy, szczególnie współcześnie, bardzo luźno podchodzą […]

Sektor czasopism o biznesie

Na rynku produktowym odnajdziemy różnorodne czasopisma poświęcone problematyce prowadzenia biznesu. Owe publikacje, wbrew pozorom, cieszą się wielkim zainteresowaniem społecznym mimo, że nie należą do najtańszych propozycji firmowych. Niejednokrotnie firmy prowadzą różnorodne prenumeraty pism, które wspierają ich wiedzą i rozwój w danej dziedzinie gospodarki. Czasopisma o tematyce biznesowej zawierają najczęściej różnorodne zestawienia, które pokazują tendencje i […]

Współpraca zagraniczna w działalności gospodarczej

Wiele przedsiębiorców prowadzi swoje firmy w oparciu o różnorodne kontrakty współpracy zagranicznej. Najczęściej sprowadzane są spoza kraju produkty, które potem sprzedawane są na rodzimym rynku. Takie działanie wymaga jednak podejmowania określonych działań, jak również zachowania wyznaczonych procedur dokumentowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o sprowadzanie towarów spoza granic kraju wymaga pozostawania w stałym kontakcie z […]

Firmy rodzinne w gospodarce

Wielu przedsiębiorców prowadzi swoje firmy w oparciu o zatrudnienie członków najbliższej rodziny. Oznacza to, że w jednym przedsiębiorstwie pracują osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. Wbrew pozorom takie rozwiązanie stanowi doskonały sposób na funkcjonowanie firmy. Każdy członek rodziny zatrudniony w danej firmie otrzymuje konkretne korzyści finansowe w postaci wynagrodzenia. Stanowi ono część dochodu całej rodziny, […]

Postępowania sądowe w sprawach gospodarczych

Obecna sytuacja gospodarcza sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców musi dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Najwięcej rozpraw dotyczy nieuregulowanych płatności, które nie mogą zostać odzyskane w inny sposób, jak tylko poprzez drogę sądową i komorniczą. Procedura rozpatrywania spraw gospodarczych związanych z płatnościami nie należy do najtrudniejszych oraz długoterminowych. Owe procesy i ogłoszenie wyroku następują stosunkowo […]

Faktura dowodem powstania zobowiązania

Większość działających, na rynku, firm i przedsiębiorstw operuje rozliczaniem na zasadzie faktury. Nie ma konieczności podpisywania rozbudowanych umów na wykonanie prac, czy dostarczenie określonego towaru. Niemniej jednak często podpisywane są również umowy. Faktura jednak stanowi wystarczający dowód powstania zobowiązania. Do niedawna wymagane było podpisywanie owych faktur przez kontrahenta. W tej chwili podpis nie jest konieczny. […]

Dokumentowanie kosztów reklamowych w firmie

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej tworzy różnego rodzaju koszty, które trzeba dokumentować w ramach swojej księgowości. Koszty te stanowią o dochodzie firmy. Im wyższe koszty firmy, tym mniejszy dochód ona przynosi. Właściciele przedsiębiorstw nie zdają sobie sprawy z konsekwencji nieodpowiedniego dokumentowania poniesionych kosztów. Wszelkiego rodzaju faktury za artykuły biurowe, czy paliwo do samochodów służbowych nie wymagają […]

Podatki a niezapłacone faktury

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z prowadzeniem ewidencji sprzedażowej przedsiębiorstwa. Taka opcja zakłada, że rozliczanie pomiędzy klientem, a dostawcą odbywać się będzie na zasadzie wystawiania faktur za towary lub usługi. Nie zawsze jest to konieczne, gdyż nie wszyscy klienci potrzebują faktury za zakupione dobra. Warto jednak pamiętać, że zdecydowana większość przedsiębiorców stosuje właśnie takie zasady […]

Leasing podstawowym sposobem rozwijania działalności

Różnorodne rodzaje działalności wymagają posiadania samochodu służbowego, który będzie służył celom przemieszczania się pracowników i właściciela firmy. Samochód służbowy jest bowiem środkiem trwałym w danej firmie, a wszystkie koszty związane z jego użytkowaniem stanowią koszty danego przedsiębiorstwa. Posiadanie samochodu do swobodnego użytku jest zatem ważnym czynnikiem prowadzenia wszelkiego rodzaju interesów w kraju i poza jego […]